top of page

Finansal Kurumlarla İlişki Yönetimi

Bankalar ve benzer kurumlar, Ülkemizde en fazla kurumsallaşmanın var olduğu kuruluşlardır. Bankalar ve Finansal Kurumlar ile ilişki kurmanın ve devam ettirmenin kendine has bir takım özel süreçleri vardır. Banka içi prosedürler, politikalar ve süreçler bu aşamada önem arz etmektedir. Bu ilişkiyi yönetebilmek için sabır, sebat ve kurumsal yaklaşım titizlikle uygulanmalıdır.  

bottom of page